نام علمی آن (hura punctulata) است. این فنچ همچنین به نام های فنچ جوزهندی، مونیای سینه صدفی، مونیای خالدار نامیده می شود. نر وماده آن شبیه به هم هستند. نرها را از طریق آواز ضعیف شان و رقص های مخصوص جفت گزینی، می توان شناخت وبرخی دیگر معتقدند که تشخیص جنسیت این پرنده از طریق شکل منقار و یا بزرگی سینه امکان پذیر است اما این راه ها چندان قابل اعتماد نمی باشند. این نژاد دارای بیش از دوازده زیر گونه است و زیرگونه فلیپینی آن راحت تر قابل تشخیص است. البته اخیراً این نژاد را با نژادهای دیگر مخلوط کرده اند واین امر باعث شده است که یافتن نژاد خالص در فروشگاه های عرضه کننده پرندگان زینتی دشوار باشد. این فنچ در حالت اسارت به سادگی تکثیر نمي یابد. بسیار آرام است ومی توان به سهولت آن را به صورت مخلوط با دیگر فنچ های کوچک جثه نگهداری کرد، البته نباید محیط زندگی آن ها زیاد شلوغ باشد.
فنچ بلوطی نام علمی آن (Lonchura castaneothorax) است. نام دیگر آن مانکین سینه بلوطی است. نروماده ان کاملاً شبیه هم هستند و فقط از طریق آوازخوانی و رقص جفتگیری می‌توان نر و ماده آن را ازهم تشخیص داد البته در صورتی که نر و ماده در بین گروهی از هم نژادان باشد، رفتارهای نرینه گی در فنچ‌های نر واضح تر خواهد بود. این پرنده در قفس نیز زاد وولد می‌نماید. پنج زیر گونه از این نژاد وجود دارد که یکی از آن‌ها در استرالیا وچهار زیر گونه دیگر در گینه نو وجود دارند. از مشخصات این نژاد داشتن ناخن‌های پنجه بلند است که این امر در محیط زیست طبیعی می‌تواند مزیتی باشد وباعث شود که پرنده برتواند بر روی شاخه‌ها به خوبی مستقر شود، اما در پرندگان قفس می‌تواند مشکلاتی را پدید آورد.


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

تاريخ : ۹۲/۰۱/۲۵ | 10:6 | نویسنده : Aref |